KCC Paint

DỰ ÁN : BỆNH VIỆN HOÀN MỸ CỬU LONG CẦN THƠ

Nhut Phan 05/10/2017
DỰ ÁN : BỆNH VIỆN HOÀN MỸ CỬU LONG CẦN THƠ

Tên công trình : Bệnh Viện Hoàn Mỹ Cửu Long Cần Thơ

Địa điểm : Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

Hạng mục : Sơn Epoxy KCC cho sàn bệnh viện dày 2mm, Sơn Epoxy KCC cho tường, trần dày 0.3mm

Năm thực hiện : 2013

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: