KCC Paint

DỰ ÁN : CN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TP.HCM - TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ THIÊM

Nhut Phan 05/10/2017
DỰ ÁN : CN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TP.HCM - TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ THIÊM

Tên công trình : Công ty Điện Lực Thủ Thiêm

Địa điểm : Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM

Hạng mục : Sơn Giao Thông Joway

Năm thực hiện : 2013

                       Kẻ vạch chuẩn

                   Dán keo tạo vạch

               Lăn sơn vạch giao thông(2 lớp)

         Hoàn thiện sơn vạch cho bãi đổ xe

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: