KCC Paint

DỰ ÁN : NHÀ MAY SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU HP

Nhut Phan 05/10/2017
DỰ ÁN : NHÀ MAY SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU HP

Tên công trình : Công ty Cổ phần Nông Nghiệp HP

Địa điểm : KCN Đức Hòa 1, Long An

Hạng mục : Sơn phủ Epoxy KCC dày 0.3mm

Năm thực hiện : 2013

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: