KCC Paint

DỰ ÁN : NHÀ MÁY XAY LÚA MÌ VFM

Nhut Phan 05/10/2017
DỰ ÁN : NHÀ MÁY XAY LÚA MÌ VFM

Tên công trình : Công ty TNHH Xay Lúa Mì Việt Nam

Địa điểm : KCN Mỹ Xuân A, Bà Rịa - Vũng Tàu

Hạng mục : Sơn Epoxy tự trải phẳng cho sàn dày 2mm

Năm thực hiện : 2014

             Dùng bàn gạt trải đều sơn

           Dùng Roller gai phá bọt khí

                  Bề mặt hoàn thiện

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: