KCC Paint

DỰ ÁN : NHÀ MÁY XI MẠ GIA HÀO

Nhut Phan 05/10/2017
DỰ ÁN : NHÀ MÁY XI MẠ GIA HÀO

Tên công trình : Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Hào

Địa điểm : KCN Đức Hòa 2, Long An

Hạng mục : Sơn Epoxy KCC Kháng Axit cho sàn dày 2mm

Năm thực hiện : 2014

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: