KCC Paint

Hướng dẫn thanh toán :

Đề nghị khách hàng chỉ thanh toán theo đúng số tài khoản dưới đây.

Những số tài khoản khác Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Hình thức thanh toán : 

 – Thanh toán tiền mặt trực tiếp khi nhận hàng.

 – Thanh toán tiền mặt trước khi giao hàng.

 – Thanh toán chuyển khoản về Công ty trước khi giao hàng.

 – Thanh toán khi giao hàng ra chành xe rồi thu tiền tại chành xe (với khách hàng ở tỉnh).
 

Tài khoản thanh toán : 

Tài khoản 1 : Tài khoản của Công ty
Chủ tài khoản : Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Phan Gia Phúc
Số tài khoản : 0600 7195 0861  – Tại Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Tân Phú.

Tài khoản 2 : Tài khoản của Công ty
Chủ tài khoản : Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Phan Gia Phúc
Số tài khoản : 0501.0001.71666  – Tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bắc Sài Gòn,TP.HCM

Tài khoản 3 : Tài khoản cá nhân của Giám đốc
Chủ tài khoản : Phan Minh Nhựt
Số tài khoản : 0501.0001.31650 - Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bắc Sài Gòn,TP.HCM

Tài khoản 4 : Tài khoản cá nhân của Giám đốc
Chủ tài khoản : Phan Minh Nhựt
Số tài khoản : 0101 333 645 – Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Tân Bình

Tài khoản 5 : Tài khoản cá nhân của Giám đốc
Chủ tài khoản : Phan Minh Nhựt
Số tài khoản : 108004326053  – Tại Ngân hàng Vietinbank- Chi Nhánh 3, Tp.HCM

Tài khoản 6 : Tài khoản cá nhân của Giám đốc
Chủ tài khoản : Phan Minh Nhựt
Số tài khoản : 0600 8429 7741  – Tại Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Tân Phú.